Domov Vloge, vprašanja Vloge in obrazci

Vloga za oceno obratovanja male komunalne čistilne naprave do 50 PE (MKČN)

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE