Home Applications, questions Applications and forms

Vloga za pridobitev soglasja za poseg v varovalni pas občinske ceste

Oddaja vloge