JAVNO NAROČILO "UREDITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V NASELJU DAŠNICA, VKLJUČNO Z IZGRADNJO HODNIKA ZA PEŠCE - 2. faza

7. 5. 2021
07.05.2021
Javna naročila
21.05.2021 do 11:00
07.05.2021
JN002889/2021-W01
Povezava
430-10/2021
07.05.2021
Ana Martinčič
ana.martincic@obcina.zelezniki.si
04 500 00 24