Home Applications, questions Applications and forms

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (tudi znižano plačilo vrtca)

Oddaja vloge
Administrative fee: Free
Digital certificate required : NE