Občina Železniki

Češnjica 48, 4228 Železniki
Marko GASSER
59920327
5883148000
SI56 0134 6010 0007 492
BSLJSI2X
SI56 0134 6546 0309 166
SI11 76457-7111002
84.110 - Splošna dejavnost javne uprave

Kontaktni podatki

04 500 00 00
uprava@obcina.zelezniki.si

Predstavitev

1995
164
29
6699
SI-STAT
Povezava