Prijava uporabe zvočnih naprav na javni prireditvi

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov