OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Člani (mandatno obdobje 2021 - 2025)
  • predsednik, Anže Kavčič, Železniki
  • namestnica predsednika, Zofka Vrhunc, Železniki
  • prva članica, Petra Bogataj Šuštar, Železniki
  • namestnik prve članice, Franc Pfajfar, Železniki
  • drugi član, Alojzij Štravs, Železniki
  • namestnica drugega člana, Irena Megušar, Železniki
  • tretja članica, Bojana Kavčič, Železniki
  • namestnik tretje članice, Janez Marenk, Železniki
Člani (mandatno obdobje 2017 - 2021)
  • namestnica predsednika, Tatjana Šuštar, Železniki
  • namestnica tretje članice, Ada Prezel, Železniki