Izjava o uporabi blata za gnojilo v kmetijskem gospodarstvu