Vloga za prijavo rednega obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka