(NAD)gradimo ponudbo Škofjeloškega

243.221,32 €
Evropski sklad za regionalni razvoj
125.000,00 €
V teku
Povezava
01.03.2022
30.05.2023