Vloga za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov