Dodajanje: Moje pobude

Osnovni podatki

Osnovni podatki
Prijave kršitev medobčinskemu inšpektorju ali redarjem
Poškodbe cestišča, pločnikov
Poškodbe javnega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja
Divja odlagališča
Zapuščene živali
Naravne nesreče
Predlogi in pobude

    PODATKI O VLAGATELJU

    * Obvezna vnosna polja.