Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Železniki