Zaključni račun proračuna Občine Železniki za leto 2012