Participativni proračun 2024 - glasovanje

26. 9. 2023
PREDLAGAJ
Imate idejo ali predlog za izvedbo projekta? Predlagajte ga, opišite njegovo izvedbo in ga finančno ovrednotite. V kolikor komisija oceni da je vaš predlagan projekt primeren za izvedbo, bo projekt uvrščen v glasovanje.
Od 26.09.2023 00:00 do 13.10.2023 23:59.
GLASUJ
V fazi glasovanja občanke in občani glasujejo, kateri projekti se bodo izvedli. Skladno s pravili ima vsak občan omejene možnosti glasovanja (za svoje območje, glede na znesek projektov...). Izvedejo se projekti z največ prejetimi glasovi.
Od 27.11.2023 00:00 do 01.12.2023 23:59.
SPREMLJAJ
Po uradni objavi rezultatov, je v vsakem trenutku mogoče spremljati izvedbo izglasovanih projektov. S klikom na projekt si lahko ogledate status izvedbe, morebitne dodane fotografije, opis...
Od 22.12.2023 00:00.


Na podlagi 10. člena Pravilnika o postopku izvedbe participativnega proračuna v Občini Železniki župan objavlja

 

 Vabilo občankam in občanom Občine Železniki

h glasovanju za projektne predloge za participativni proračun za leto 2024

 

NAVODILA ZA GLASOVANJE

 

1.   Čas glasovanja

Glasovanje bo možno od ponedeljka, 27.11.2023, od 00.00 ure do petka, 1.12.2023, do 23:59 ure.

 

2.   Upravičenci za glasovanje

Upravičenci za glasovanje so občani in občanke, ki so na dan 13.10.2023 imeli stalno prebivališče v Občini Železniki in so na dan 27.11.2023 stari 15 let ali več. 

 

3.   Način glasovanja

POZOR: Vsak upravičenec ima pri glasovanju en (1) glas in lahko glasuje le za en (1) projektni predlog iz območja, v katerem ima stalno prebivališče.

 

Oblikovana so naslednja območja:

Območje 1: KS Železniki

Območje 2: KS Selca

Območje 3: KS Davča

Območje 4: KS Dolenja vas

Območje 5: KS Dražgoše-Rudno

Območje 6: KS Sorica

 

Za glasovanje v aplikaciji »participativni proračun«, ki se nahaja na spletni strani Občine Železniki, bo moral vsak upravičenec pred oddajo glasu vnesti osebne podatke: ime in priimek ter EMŠO. Po oddaji glasu svoje odločitve upravičenec ne more več spreminjati.

 

 

 

Upravičenci lahko glas za projektne predloge oddajo:

 

- v aplikaciji »participativni proračun« na spletni strani Občine Železniki www.zelezniki.si, in sicer od ponedeljka, 27.11.2023, od 00.00 ure do petka, 1.12.2023, do 23:59 ure;

 

- na sedežu Občine Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, 2. nadstropje, od ponedeljka, 27.11.2023 do petka, 1.12.2023,

in sicer v ponedeljek, torek in četrtek od 7.00 do 15.00 ure,

v sredo od 7.00 do 17.00 ure in v petek od 7.00 do 13.00 ure.

Upravičenec prejme glasovnico za glasovanje.

 

PRILOGE:

Vabilo h glasovanju za projektne predloge za leto 2024.pdf

Seznam projektnih predlogov za glasovanje.pdf

Seznam neustreznih predlogov projektov.pdf