Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe za parcelo 75/2, k.o. Železniki (Na plavžu)

23.06.2020