8. redna seja občinskega sveta občine Železniki

Seja je potekala dne 15.09.1999

Predpisi, sprejeti na tej seji

Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta občine Železniki (Uradni list Republike Slovenije št. 82/1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 15.09.1999
Začetek veljavnosti: 15.09.1999
ODLOK o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Železniki (35/1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni vestnik Gorenjske (15.09.1999)
Datum sprejetja: 15.09.1999