29. redna seja občinskega sveta občine Železniki

Seja je potekala dne 06.03.2002 ob 18.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Pravilnik o sofinanciranju prenove stavbne dediščine v Občini Železniki (Uradni list Republike Slovenije št. 24/2002)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 06.03.2002
Začetek veljavnosti: 22.03.2002
Pravilnik o finančnih intervencijah v kmetijsko proizvodnjo v Občini Železniki (Uradni list Republike Slovenije št. 24/2002)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 06.03.2002
Začetek veljavnosti: 22.03.2002
Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč v Občini Železniki (Uradni list Republike Slovenije št. 29/2002)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 06.03.2002
Začetek veljavnosti: 05.04.2002
Konec veljavnosti: 20.06.2020