Krajevna skupnost ŽELEZNIKI

04 510 24 40
051 365 961
04 510 24 41
ks.zelezniki@siol.net
Samo Potočnik, strokovni sodelavec
Trnje 39, 4228 Železniki
Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik sveta KS, JANEZ RAKOVEC
  • podpredsednik sveta KS, NIKO ŠUBIC
  • član sveta KS, BLAŽ VRHUNC
  • član sveta KS, BOŠTJAN GARTNAR
  • član sveta KS, URH DEMŠAR
  • član sveta KS, STANISLAV HAJDINJAK
  • članica sveta KS, ANITA DERLINK
  • član sveta KS, JURIJ DEMŠAR
  • član sveta KS, ANŽE ČIKIČ
  • član sveta KS, SIMON TOLAR