Podaljšanje zapore državne ceste PODROŠT-ČEŠNJICA na območju gradnje zadrževalnika POD SUŠO: do 20.12.2023

23. 3. 2023