Podaljšanje zapore državne ceste PODROŠT-ČEŠNJICA na območju gradnje zadrževalnika POD SUŠO: od 25.3. do 31.8.2023

23. 3. 2023