JAVNI RAZPIS o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Železniki za leto 2020

12. 6. 2020
12.06.2020
Javni razpisi in javni natečaji
30.09.2020 do 12:00
10.000,00 €
355-11/2020
12.06.2020
Saša Lazar
sasa.lazar@obcina.zelezniki.si
04 500 00 22