Javna razgrnitev Sklepa o ugotovitvi javne koristi

15.10.2020
15.10.2020
Javna naznanila in razgrnitve
30.10.2020 do 23:59
7113-49/2019
15.10.2020
uprava@obcina.zelezniki.si