JAVNI RAZPIS za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Železniki

25. 8. 2022
25.08.2022
Javni razpisi in javni natečaji
26.09.2022 do 09:00
3541-1/2022
23.08.2022
Jolanda Pintar
jolanda.pintar@obcina.zelezniki.si
04/500-00-00