Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Železniki

Predpisi, na katere predpis vpliva